onderhoudsschema Fiat 130

Dat een auto uit de zeventiger jaren niet zo onderhoudsarm is als de tegenwoordige auto’s bewijst bijgaand schema over de onderhouds- en smeringspunten van de Fiat 130.

onderhoudsschema Fiat 130

onderhoudsschema Fiat 130