Una meteora contro una stella, vertaald De meteoor tegen de ster. Een vergelijkingstest van de Fiat 130 Coupe en de Mercedes 350 SLC.

Heel ijverig is ook de vertaling van dit artikel bijgevoegd.

Una meteora contro una stella

Una meteora contro una stellaUna meteora contro una stella

vertaling RuoteClassiche 1993 met Fiat 130
vertaling RuoteClassiche 1993 met Fiat 130